Červen 2017

Libera me

18. června 2017 v 18:00 | Asterius

Líbera me, Dómine, de morte ætérna, in die illa treménda. ...
(Vysvoboď mne, Pane, od smrti věčné, v onen hrozný den.)

Responsorium zpívané při officiu za zemřelé.
P. Zachary Akers, FSSP: "Libera me, Domine je krásná modlitba, kde prosíme Boha, aby nás osvobodil od konsekvencí našeho hříchu. Je to modlitba z hlubin našeho srdce."*

*Medieval style chants become best-selling album, [streaming video]. Associated Press. Available at Associated Press Video Collection, EBSCO [Accessed 6.18.2017].