Svatý Asterius

7. října 2016 v 17:01 | Astaer
V katolické Církvi je zařazeno mezi světce hned několik osob tohoto jména. Ze všech, kteří budou zmíněni, se převážně jedná o mučedníky, kromě jednoho nositele tohoto jména. A také je známa svatá Asteria, která byla umučená r. 307.


Svatý Asterius (Astericus)

- byl kněz ustanovený papežem Kalixtem, žil ve 3. století. Když Římané popravili sv. papeže Kalixta, Asterius tajně pohřbil jeho tělo. Za tento čin byl zajat na rozkaz císaře Alexandra Severa. Byl utopen v Tibeře u Ostie, křesťané pak tělo vytáhli a pohřbili, v roce 1159 byly ostatky umístěny do kostela sv. Aurey.1

Svatý Asterius z Aegey

- byl spolu se svými bratry udaný nevlastní matkou během pronásledování za prokonzula Lysia.1
Když přijel prokonzul do Aegey, přístavu Kilíkie (Malá Asie), vzdáleného 74 kilometrů jihovýchodně od Tarsu, nechal si přivést křesťany, které předtím zajali. (...) Po výslechu Claudia byl předvolán Asterius. Lysias mu řekl: "Dej se na mou radu a obětuj bohům; máš před očima mučení, které je připraveno pro ty, kteří odmítnou." Asterius: "Je jeden Bůh, který přebývá na nebesích a velikostí své moci zachovává i nejnižší věci. Moji rodiče mě učili milovat Ho. Vím, že to nejsou ti, které uctíváš a nazýváš je bohy." Lysias pak nařídil, aby ho dali na skřipec a řekl: "Drásejte ho železnými háky, přinuťte ho okamžitě se podvolit a obětovat bohům." Asterius odvětil: "Jsem bratr toho, kterého jsi předtím vyslýchal. Naše postoje jsou stejné a vydáme stejné svědectví víry. Mé tělo je v tvé moci; ale moje duše ti není na dosah." Lysias řekl: "Přineste kleště a kladky, přineste žhavé uhlí pod jeho nohy; a bičujte ho na zádech i na hrudi." Mučedník odvětil: "Jediná laskavost, kterou si přeji, je, abyste nenechali žádnou část mého těla bez mučení."
Sv. Asterius byl pak ukřižován v r. 285 za hradbami Aegey.2

Svatý Asterius z Amasey

Ve svém mládí studoval právo a rétoriku, ale nakonec se rozhodl pro kněžský stav. Byl biskupem Amasey (Pontus v Malé Asii) během pronásledování Julianem apostatou. Zemřel v roce 490. Zachovala se některá jeho kázání.

Z písemností tohoto svatého preláta víme, že v mládí se rozhodl studovat řečnictví a právo. Ovšem jeho láska k Bohu nepřestávala probouzet vnitřní hlas v jeho duši, který ho stále nabádal, aby se cele zasvětil duchovní službě. V poslušnosti tomuto volání se zřekl svého povolání a poct ve světě a přidal se mezi duchovenstvo. Po smrti Eulalia, biskupa Amaseje, byl jednomyslně zvolen na biskupský stolec. Jako biskup byl vždy horlivým ochráncem čistoty katolické víry.

Ve svých kázáních nabádá věřící k lásce k chudým, která byla jeho oblíbenou ctností, naopak vyzývá, aby opovrhovali lakotou, přepychem a všemi ostatními neřestmi. Dožil se velmi pokročilého věku; mluví jako očitý svědek o pronásledování Julianem. Ve svém kázání horlivě vystupuje proti římským kalendám, proti povyku a bouřlivým oslavám nového roku, kdy svou zahálkou lidé ztrácí čas, který by raději měli věnovat práci, aby mohli přinést Bohu první plody nového roku.3 Sv. Asterius ve své homilii říká, že staré svátky, které byly slaveny k poctě nemorálních, neexistujících bohů, jsou nesmyslné, iracionální a semeništěm neřestí.

Obyvatelé napříč Římskou říší se těšili na kalendy, čtyřdenní svátek, který slavili na začátku roku. V tomto čase konzul dával velké peníze na nákladné hry a zábavu. Bylo zvykem vyměňovat si dárky a polibky. Sv. Asterius předkládá dvě kritéria pro veřejnou oslavu: jasné zaměření a sdílení radosti mezi všemi. Římský svátek nesplňoval ani jedno, naproti tomu Asterius vyzdvihuje jasný původ a účel hlavních křesťanských svátků (Narození, Zjevení a Vzkříšení). Křesťanské svátky nabízejí oslavujícím lidem sdílenou radost z víry a dar Eucharistie. U římského svátku poukazoval, že výměna dárků se stala tíživou povinností, která mnohé lidi přivádí k chudobě. Asterius si kromě toho všímá všeobecného poklesu ctností. Velké částky peněz jsou utráceny za lehkovážnou a násilnickou zábavu především k posílení moci úředníků, zatímco skutečně strádající jsou opomíjeni. Děti se učí touze po zisku, vojáci utrácejí své mzdy a oblékají se jako ženy.4

V homilii o sv. Petru a Pavlu učí a často opakuje výsadní jurisdikci sv. Petra, kterou má nad všemi křesťany od východu na západ; a říká, že Kristus ho ustanovil za svého vikáře pro všechny ty, kteří mají přijmout víru.
Ve svém chvalozpěvu sv. Phoca, mučedníka v Sinópé, mluví o vzývání svatých, uctívání ostatků a poutí k nim. V homilii o svatých mučednících říká: "V každém věku zachováváme jejich těla čestně uložená jako nejcennější záruku; nádoby požehnání, svatostánky jejich svatých duchů. Utíkáme se pod jejich ochranu. Mučedníci ochraňují církev, jako vojáci střeží citadelu. Zástup lidí ze všech koutů dodržuje slavení svátku na jejich počest. Všichni, kdo pracují v těžkém strádání, se k nim utíkají. Máme je jako přímluvce v našich prosbách. Strádání v chudobě je ulehčeno, nemoci vyléčeny, hrozby knížat utišeny. Rodič bere své nemocné dítě, odkládá návštěvu lékaře a jde k některému z mučedníků, aby mu daroval svou prosbu k Pánu." Světec popisuje, s jakou velkolepostí a velkým davem lidí se slaví svátky mučedníků na celém světě. Říká, že pohané a následovníci heretika Eunomia, které nazývá noví židé, zavrhují poctu vzdávanou mučedníkům a jejich ostatkům; takovým odpovídá: "My se žádným způsobem neklaníme mučedníkům, ale ctíme je jako pravé vyznavače Boha. Pochováváme jejich těla ve svatyních a hrobech a stavíme majestátní svatostánky jejich odpočinku, abychom byli podníceni k napodobování jejich ctností." Praví, že noví židé nebo stoupenci Eunomia nectí mučedníky, protože se rouhají Králi mučedníků, kterého činí odlišného od Jeho Otce. Říká jim, že by alespoň měli brát zřetel na hlas ďáblů, kteří jsou přinuceni vyznat mocí mučedníků: "Ti," říká Asterius, "které jsme viděli štěkat jako psy a kteří upadli do záchvatů zuřivosti, ale nyní přicházejí ke smyslům, dokazují svým uzdravením, jak účinná je přímluva mučedníků." Toto své kázání uzavírá zbožnou a důvěrnou promluvou ke svatým mučedníkům.3

sv. Asterius z Amasey: kázání (anglicky) http://www.tertullian.org/fathers/asterius_00_intro.htm

1 Benedictines., & St. Augustine's Abbey (Ramsgate, England). The book of saints: A dictionary of servants of God canonised by the Catholic Church : extracted from the Roman & other martyrologies. London: A. & C. Black, 1921, 274 s. Dostupné také z: https://archive.org/details/bookofsaintsdict00stau.
2 BUTLER, Alban. Lives of the Fathers, Martyrs, and Principal Saints, 1866: Saints Claudius, Asterius, Neon, Domnina, and Theonilla, Martyrs. In: CatholicSaints.Info [online]. 2014 [cit. 2016-10-07]. Dostupné z: http://catholicsaints.info/butlers-lives-of-the-saints-saints-claudius-asterius-neon-domnina-and-theonilla-martyrs/.
3 BUTLER, Alban. Lives of the Fathers, Martyrs, and Principal Saints, 1866: Saint Asterius, Bishop of Amasea in Pontus, Father of the Church. In: CatholicSaints.Info [online]. 2013 [cit. 2016-10-07]. Dostupné z: http://catholicsaints.info/butlers-lives-of-the-saints-saint-asterius-bishop-of-amasea-in-pontus-father-of-the-church/.
4 DRIVER, Lisa D. Maugans. The Cult of Martyrs in Asterius of Amaseia's Vision of the Christian City. Chruch History. 2005, 74(2), 236-254. ISSN 0009-6407.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 ┼Lady de Vampire Victoria┼ ┼Lady de Vampire Victoria┼ | Web | 13. října 2016 v 0:56 | Reagovat

Velice zajímavé

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama